20. maj 2012 · Værter: Guan Yang og Steffen Tiedemann Christensen

#3: Danmark er i valutaunion med Lolland

P=NP: En podcast i roligt tempo om eklektiske emner som Preußens historiske berettigelse, forskellen mellem Lyndon B. Johnsons og Keith Richards' oplevelse af 1960'erne, det parlamentariske gennembrud eller 1800-tallets store roman.